سلام مهربان ,;'*_*',,Hi My MeLLoW

سلام من به خورشید و ستاره *سلام من به قلبی پاره پاره *سلام من به تو ای مهربان دوست *ببین عشقم چه زیبا و چه نیکوست *سلام من به هر چیزی که خوب است *به خورشیدی *به خورشیدی که هنگام غروب است

+ ساده است

ساده است ستایش گلی
چیدنش
و از یاد بردن که گلدان را  آب باید داد
ساده است بهره جویی از انسانی
دوست داشتنش بی احساس عشقی
او را به خود وانهادن و گفتن:
که دیگر نمی شناسمش
باری زیستن سخت ساده است
و پیچیده نیز هم....


: امین ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; ٢٧ خرداد ۱۳۸٧