سلام مهربان ,;'*_*',,Hi My MeLLoW

سلام من به خورشید و ستاره *سلام من به قلبی پاره پاره *سلام من به تو ای مهربان دوست *ببین عشقم چه زیبا و چه نیکوست *سلام من به هر چیزی که خوب است *به خورشیدی *به خورشیدی که هنگام غروب است

+ راه ورود به بهشت

روزی مردی در خواب دید که مرده و پس از گذشتن از پلی به دروازه بهشت رسیده است.

دربان بهشت به مرد گفت: برای ورود به بهشت باید صد امتیاز داشته باشید  کارهای خوبتان را بگویید تا به شما امتیاز بدهم.

مرد گفت: با همسرم ازدواج کردم 50 سال با مهربانی با او رفتار کردم و هرگز به او خیانت نکردم.

فرشته گفت این 3 امتیاز.

مرد اضافه کرد در تمام عمر به خدا اعتقاد داشتم و حتی دیگران را به راه راست هدایت میکردم.

 فرشته گفت این هم 2 امتیاز.

مرد گفت: در شهر نوانخانه ای ساختم و کودکان یتیم را در آنجا جمع کرده از آنها نگداری کردم.

فرشته گفت این هم 2 امتیاز.

مرد در حالی که گریه میکرد گفت با این وضع من هرگز نمیتوانم وارد بهشت شوم  مگر اینکه خداوند لطفش را شامل حال من کند!

فرشته لبخندی زد و گفت: بله   تنها راه ورود بشر به بهشت موهبت الهی است و اکنون این لطف شامل حال شما شد و می توانید وارد بهشت شوید.

 

: امین ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; ٦ تیر ۱۳۸٧