سلام مهربان ,;'*_*',,Hi My MeLLoW

سلام من به خورشید و ستاره *سلام من به قلبی پاره پاره *سلام من به تو ای مهربان دوست *ببین عشقم چه زیبا و چه نیکوست *سلام من به هر چیزی که خوب است *به خورشیدی *به خورشیدی که هنگام غروب است

+ دیوانه

گفتی:چشمها را باید شست...
شستم ولی !
گفتی: جور دیگر باید دید...
دیدم ولی !
گفتی زیر باران باید رفت...
رفتم ولی !
او نه چشمهای خیس و شسته ام را...
نه نگاه دیگرم را...
هیچ کدام را ندید !!!!
فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت: " دیوانه باران ندیده !! "

: امین ; ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ ; ٢٥ تیر ۱۳۸٧