سلام مهربان ,;'*_*',,Hi My MeLLoW

سلام من به خورشید و ستاره *سلام من به قلبی پاره پاره *سلام من به تو ای مهربان دوست *ببین عشقم چه زیبا و چه نیکوست *سلام من به هر چیزی که خوب است *به خورشیدی *به خورشیدی که هنگام غروب است

+ 73-پزشکی و فلسفه

دکترا میگن اگه میخوای سالم بمونی وعمرت زیاد باشه سیگار نکش مشروب  نخور روابط نامشروع نداشته باش ، کم بخور کم....!!. کم ....!!!!کم .......!!!!!!!!!
 ولی بعضیااا میگن اگه میخوای از زندگی لذت ببری هرغلطی دلت میخواد بکن
نیشخند

: امین ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱٧ شهریور ۱۳۸٧