سلام مهربان ,;'*_*',,Hi My MeLLoW

سلام من به خورشید و ستاره *سلام من به قلبی پاره پاره *سلام من به تو ای مهربان دوست *ببین عشقم چه زیبا و چه نیکوست *سلام من به هر چیزی که خوب است *به خورشیدی *به خورشیدی که هنگام غروب است

+ 76- دنیا

اینجا که دنیا اسمشه

غربت نشینی رسمشه

با ما که دل پاکیزه ایم       

گویی همیشه خصمشه

دنیا یه روز خودکشیه        

یه روز پر از دلخوشیه

اما برای ما فقط             

یه تابلوی نقاشیه

عشق های بی دست وپا 

یخ زده در دلهای ما

آی روزگار ما زنده ایم       

نفس نکش به جای ما

آی آدما بسه دیگه     

این برزخه یا زندگی

موندیم جدا از هم دیگه.....

: امین ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ; ٢٠ شهریور ۱۳۸٧