سلام مهربان ,;'*_*',,Hi My MeLLoW

سلام من به خورشید و ستاره *سلام من به قلبی پاره پاره *سلام من به تو ای مهربان دوست *ببین عشقم چه زیبا و چه نیکوست *سلام من به هر چیزی که خوب است *به خورشیدی *به خورشیدی که هنگام غروب است

+ شک

خدایا 

آتش مقدس شک را در من بیافروز تا همه یقین هایی را که در من نقش کرده اند بسوزد و آنگاه از پس توده ی این خاکستر ، لبخند مهراوه بر لب های صبح یقینی ، شسته از هر غبار طلوع کند... 

دکتر علی شریعتی

: امین ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ٩ تیر ۱۳۸۸