سلام مهربان ,;'*_*',,Hi My MeLLoW

سلام من به خورشید و ستاره *سلام من به قلبی پاره پاره *سلام من به تو ای مهربان دوست *ببین عشقم چه زیبا و چه نیکوست *سلام من به هر چیزی که خوب است *به خورشیدی *به خورشیدی که هنگام غروب است

تیر 88
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
19 پست
خرداد 87
14 پست