71- احساس زیبای من

احساس زیبای من
حس میکنم زندگیم خیلی یکنواخت شده  میخوام کلی تغییرش بدم  یعنی از وقتی دیشب تو پیست اسکیت با مخ خوردم زمین و 79 نفر همزمان زدن زیر خنده و بعد که بلند نشدم 7 نفر اومدم بالا سرم دیدم همیشه مثل یه آدم متشخص رفتار کردن خیلی خوب نیست، بعضی وقتا جلف بازیم خیلی حال میده! بعضی وقتها بهترهادم ورجه وورجه کنه  به قول یکی دنیا دو روزه

/ 0 نظر / 22 بازدید