آئینه

توفان‌ها

در رقص ِ عظیم ِ تو

 

 

به‌شکوه‌مندی

 

 

نی‌لبکی می‌نوازند،

و ترانه‌ی ِ رگ‌های‌ات
آفتاب ِ همیشه را طالع می‌کند.


 

بگذار چنان از خواب برآیم
که کوچه‌های ِ شهر
حضور ِ مرا دریابند.


 

دستان‌ات آشتی است
و دوستانی که یاری می‌دهند


 

پیشانی‌ات آینه‌ئی بلند است
تاب‌ناک و بلند،
که خواهران ِ هفت‌گانه در آن می‌نگرند
تا به زیبائی‌ی ِ خویش دست یابند.


 

دو پرنده‌ی ِ بی‌طاقت در سینه‌ات آواز می‌خوانند.
تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید
تا عطش
آب‌ها را گواراتر کند؟


 

تا در آئینه پدیدار آئی
عمری دراز در آن نگریستم
من برکه‌ها و دریاها را گریستم
ای پری‌وار ِ در قالب ِ آدمی
که پیکرت جز در خُلواره‌ی ِ ناراستی نمی‌سوزد! ــ
حضورت بهشتی‌ست
که گریز ِ از جهنم را توجیه می‌کند،
دریائی که مرا در خود غرق می‌کند
تا از همه گناهان و دروغ
شسته شوم.


 

و سپیده‌دم با دست‌های‌ات بیدار می‌شود.


/ 0 نظر / 11 بازدید