72- پناهنده

 پناهنده
امشب فوتبال رو که دیدم یاد حرف یکی از دوستام که مکه رفته افتادم، میگه عربستان به هر شهروندش ماهی بسته به مدرکش همینجوری پول میده لیسانس حدود 2 میلیون و فوق 5 میلیون. ولی اجبارا بالای یه زن باید داشته باشی!! بهش گفته بودن بیا اعید بمانید زوجه هم بگیرید و .......  آخ چقدر  تو این ماه رمضونی هوای مکه رو کردم .  مارمولک شاید بخورم ولی دو تا زن دی عمرنات پتاسیم! نمیدونم میشه با نفسیم بریم اونجا عقد کنیم برگردیم؟ 7تومن میگیریم و میایم اینجا یه پراید میخریم. خوب مگه مسافر کشی عیبه ؟!

/ 1 نظر / 25 بازدید
دنیا

چشم بابات روشن حیا کن خجالت بکش........وا خدا به دور .....نه واویلا....بلا به دور......مارمولک خور اجنبی باز ........[نیشخند][نیشخند][قهقهه][قهقهه] به روزم زودی بیا