73-پزشکی و فلسفه

دکترا میگن اگه میخوای سالم بمونی وعمرت زیاد باشه سیگار نکش مشروب  نخور روابط نامشروع نداشته باش ، کم بخور کم....!!. کم ....!!!!کم .......!!!!!!!!!
 ولی بعضیااا میگن اگه میخوای از زندگی لذت ببری هرغلطی دلت میخواد بکن
نیشخند

/ 3 نظر / 22 بازدید

سلام همسایه ها

سلام.با برگی از زندگی شخصی ام آپم و منتظر نظرت دوست عزیز[گل]

الناز

سلام ممنون که سر زدین ولی من اصلا خواهر شوهر بازی در نمیارم [گل][خداحافظ]